SupportIndien U onze support tool download gaat U akkoord met onze algemene leveringsvoorwaarden en geeft U ons toestemming om Uw computer over te nemen en in overleg met U aanpassingen te maken welke het functioneren van uw computer ten goede komen.

Mocht U vragen hebben over boven genoemde neem dan contact met ons op.